درباره ما

شرکت مخزن سازی هواسازان نوین با افتخار خدمات خود را برای شما عزیزان عرضه داشته ودر این راستا تقاضای همکاری دارد

تماس با ما

دسته محصولات

مخزن هوا 10000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 10000

مشاهده

مخزن هوا 8000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 8000

مشاهده

مخزن هوا 6000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 6000

مشاهده

مخزن هوا 5000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 5000

مشاهده

مخزن هوا 4000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 4000

مشاهده

مخزن هوا 3000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 3000

مشاهده

مخزن هوا 2500 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 2500

مشاهده

مخزن هوا 2000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 2000

مشاهده

مخزن هوا 1500 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 1500

مشاهده

مخزن هوا 1000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 1000

مشاهده

مخزن هوا 500 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 500

مشاهده