درباره ما

شرکت مخزن سازی هواسازان نوین با افتخار خدمات خود را برای شما عزیزان عرضه داشته ودر این راستا تقاضای همکاری دارد

تماس با ما

محصولات

مخزن هوا 500 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 500

مشاهده

مخزن هوا 1000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 1000

مشاهده

مخزن هوا 1500 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 1500

مشاهده

مخزن هوا 2000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 2000

مشاهده

مخزن هوا 2500 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 2500

مشاهده

مخزن هوا 3000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 3000

مشاهده

مخزن هوا 4000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 4000

مشاهده

مخزن هوا 5000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 5000

مشاهده

مخزن هوا 6000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 6000

مشاهده

مخزن هوا 8000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 8000

مشاهده

مخزن هوا 10000 لیتری

مخزن هوا تحت فشار مدل: HN 10000

مشاهده

تله آبگیر

تله آبگیر ( واتر تراپ )

مشاهده

مخزن فیلتر شنی

مخزن فیلتر شنی و سختی گیر

مشاهده

مخزن فشار قوی 500 لیتری

مخزن هوا فشار قوی مدل: HNH 500

مشاهده

مخزن فشار قوی 1000 لیتری

مخزن هوا فشار قوی مدل: HNH 1000

مشاهده

مخزن اکسیژن ساز

مخزن نیتروژن ساز و مخزن اکسیژن ساز

مشاهده

مخزن ذخیره گاز مایع 2 تنی

مخزن گاز مایع مدل : HNG 4000

مشاهده

مخزن ذخیره گاز مایع 0.5 تنی

مخزن گاز مایع مدل : HNG 1000

مشاهده

مخزن کرایوژنیک

مخزن کرایوژنیک

مشاهده